Oportunitati de finantare

In ConstructieSWPBS news 3 from UPIT - Feb 2021 PDF Imprimare Email

05

The ERASMUS+ project ”Building School-Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments through a Systems-Change Approach” (SWPBS) (Project no 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY, Key Action 3, Support for policy reform) takes another step towards the end of the second year of implementation, this time against the background of the COVID-19 pandemic which has led to unprecedented changes in the education (and not only) systems of the partner countries. Under the coordination of CARDET (Cyprus) and in collaboration with various public education authorities from the project consortium, the SWPBS partners have endeavoured to build and strengthen a positive and non-discriminatory online environment within the schools involved in the project by encouraging the expected social behaviours. In Romania, in December 2020-April 2021, in collaboration with the Arges School Inspectorate and with permanent support from CARDET, the coaches from the University of Pitesti are implementing online training sessions designed to familiarize the School Leadership Teams with the 8 elements of primary prevention. In this regard, the coaches presented schools with a Guide on Using PBIS in the Context of Online Learning which demonstrates that the same practices used by teachers during their face-to-face lesson can be used online to fulfil the purpose of implementing the SWPBS project, i.e. the increase of positive behavioural patterns and the decrease of problem social behaviours. Schools have confirmed the usefulness of the material and the need for such a tool in managing the transition of the teaching act to the online environment.

School materials and other information on the implementation of the SWPBS project can be found on the project website https://www.pbiseurope.org/ro/

 06

Proiectul Erasmus + „Construirea unor medii de învățare incluzive, pozitive și echitabile la nivel de școală” (SWPBS) (nr. proiect 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY, Acțiunea-cheie 3, Sprijin pentru reformarea politicilor) parcurge încă un pas către încheierea celui de-al doilea an de implementare, de această dată pe fundalul pandemiei de COVID-19 care a determinat modificări fără precedent în  sistemele educaționale (și nu numai) ale țărilor partenere. Sub coordonarea CARDET (Cipru) și în colaborare cu diferite autorități educaționale publice din consorțiu, partenerii SWPBS au depus eforturi pentru construirea și consolidarea unui mediu online pozitiv și nediscriminatoriu în interiorul școlilor implicate în proiect prin încurajarea comportamentelor sociale dezirabile. În România, în perioada decembrie 2020-aprilie 2021, în colaborare cu ISJ Argeș și cu sprijin permanent din partea CARDET, echipa de formatori din cadrul Universității din Pitești implementează în mediul online sesiunile de instruire menite să familiarizeze Echipele de conducere din școli cu cele 8 elemente ale prevenției primare. În acest sens, antrenorii au prezentat școlilor un Ghid pentru continuarea utilizării PBIS în contextul învățării online care demonstrează că aceleași practici utilizate de cadrele didactice în timpul unei lecții față în față pot fi utilizate online pentru a îndeplini scopul implementării proiectului SWPBS, și anume obținerea unor tipare comportamentale pozitive și reducerea comportamentelor sociale problematice. Școlile au confirmat utilitatea materialului și necesitatea unui astfel de instrument în gestionarea trecerii actului de predare în mediul online.

Puteți consulta materialele elaborate de școli și alte informații privind implementarea proiectului SWPBS pe site-ul web al proiectului, https://www.pbiseurope.org/ro/.

 

 07

                                                                                                                                                      

 

LoginVizitatori online

Avem 15 vizitatori online