Oportunitati de finantare

In ConstructieSWPBS news 2 from UPIT - Feb 2021 PDF Imprimare Email

03Proiectul SWPBS continuă!

Universitatea din Pitești (UPIT) împreună cu Inspectoratul Județean Argeș (ISJ) au efectuat în perioada 3.11.2020-13.01.2021 o a două rundă de colectare de date în cadrul proiectului, în toate cele 30 de școli din județul Argeș care participă la proiect. Datele au fost colectate online, prin intermediul unor chestionare adresate profesorilor și elevilor din clasele a III-a și a IV-a, și vor fi utilizate pentru a măsura efectele metodologiei PBIS (Positive Behavioral Interventions and Supports / Intervenții și Sprijin Comportamental Pozitiv) care a fost implementată în aceste școli în primii doi ani ai proiectului, metodologie prin care personalul școlii a fost instruit și sprijinit cum să evalueze contextual evenimentele școlare și mediul școlar și cum să încorporeze practici și resurse pentru a crește probabilitatea unui comportament adecvat al elevilor. Colectarea datelor în această rundă a decurs mai greoi datorită restricțiilor determinate de pandemia Covid-19: imposibilitatea echipelor de proiect de a avea acces în școli și de a interacționa față în față cu respondenții, mutarea integrală în online a activităților didactice ale școlilor care a încărcat orarul zilnic al elevilor și profesorilor și astfel a făcut ca perioada necesară colectării datelor să dureze mai mut decât estimarea inițială, existența unor probleme vizavi de stabilitatea conexiunii internet sau numărul mai redus de dispozitive digitale din generații mai noi care să fie folosite la completarea online a chestionarelor. În ciuda acestor provocări, au fost colectate 352 de chestionare valide de la profesori și 2121 de la elevi. După colectare a urmat procesul de codificare a datelor în perioada 14.01-11.02.2021, în vederea prelucrării și interpretării lor și a efectuării unor analize comparative, în ceea ce privește progresul la nivelul comportamentelor pozitive ale elevilor pre- și post intervenție PBIS. 
04

Activitățile proiectului continuă și vizează furnizarea în continuare de instruiri cu personalul școlii și de sprijinire a școlilor în dezvoltarea de materiale care să modeleze valori la nivelul întregii școli (de exemplu, respect, siguranță, responsabilitate) și comportamente adecvate (de exemplu, respect înseamnă să folosești cuvinte și acțiuni amabile) pentru toți elevii și pentru toate zonele școlii (de exemplu, în clasă, pe holuri, la locurile de petrecere a pauzei).

Va vom ține la curent cu evoluția proiectului, dar ne puteți vizita oricând la linkul: https://www.pbiseurope.org/en/

 

 

03The SWPBS Project continues!

The University of Pitești (UPIT) together with the Argeș County Inspectorate (ISJ) has carried out a second round of data collection within the project, between 3.11.2020-13.01.2021, in all 30 schools from the Argeș County that are participating in the project. The data were collected online through questionnaires for teachers and students in 3rd and 4th grades and will be used to measure the effects of the PBIS methodology (Positive Behavioral Interventions and Supports) which was implemented in these schools in the first two years of the project, a methodology by which school staff was coached, trained and supported on how to assess the contextual setting events and environmental conditions and incorporate practices and resources to increase the probability of appropriate behaviour of students.

Data collection in this round went more difficult due to the restrictions caused by the Covid-19 pandemic: the inability of project teams to access schools and interact face to face with respondents, the complete transfer of the teaching activities of the schools within the online environment, that loaded the daily schedule of students and teachers and thus made the period required to collect data last longer than the initial estimate, the existence of problems regarding the stability of the internet connection or the smaller number of newer generation digital devices to be used to complete online questionnaires. Despite these challenges, 352 valid questionnaires were collected from teachers and 2121 from students. After collection, the data encoding process followed between 14.01-11.02.2021, in order to process and interpret data and perform comparative analyzes, regarding the progress in the students’ positive behaviors of pre- and post-PBIS intervention.

The project activities continue and aim to provide further training to school staff and to support schools in developing materials that model values ​​across the school (e.g., respect, safety, responsibility) and appropriate behaviors (e.g., respect means use kind words and actions) for all students and for all areas of the school (for example, in the classroom, in the hallways, in the spaces designated to spend the breaks).

We will keep you updated on the evolution of the project, but you can visit us at anytime at the link: https://www.pbiseurope.org/en/ 04

 

LoginVizitatori online

Avem 14 vizitatori online